TRACKS ADVENTURES
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Producten

Tracks Adventures heeft als doel het publiek offroad ritten aan te bieden op wegen en paden die vrij toegankelijk zijn*. Deze ritten zijn voornamelijk bedoeld voor diegenen die gemotoriseerde groene vrijetijdsactiviteiten beoefenen (enduro-motor, allroad-motor, zijspannen, enz.). Wat betreft de computerbestanden die de ritten bevatten (.GPX-type bestanden), is Tracks Adventures de enige website die geautoriseerd is om de computerbestanden op de markt te brengen. Elke overname, tegen vergoeding of gratis, op een andere website is illegaal. Het stelt de auteur ervan, zelfs te goeder trouw, bloot aan burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures en aan een veroordeling wegens het verbergen van vervalsingen onder de voorwaarden van de Code van Intellectuele Eigendom en van kracht zijnde internationale verdragen

Artikel 2: Reservering

Reserveringen worden gemaakt op de website van Tracks Adventures op volgend adres: www.tracksadventures.be.

Nadat u het reserveringsformulier naar behoren heeft ingevuld en teruggestuurd, sturen wij u een e-mail met informaties die nuttig zijn voor het goede verloop van het evenement en de procedure voor het betalen van het inschrijfgeld.

De reservering wordt gevalideerd zodra de betaling is ontvangen, u ontvangt vervolgens een bevestiging van uw registratie.

Zonder deze bevestiging is er geen reservering.

Er worden geen tracks per e-mail verzonden. U dient op de dag van de rit aanwezig te zijn om de track in gpx-formaat te ontvangen. De track wordt de ochtend voor aanvang van de wandeling gedownload via een QR-code voor smartphones en kabeloverdracht voor GPS. Eventuele klachten over het verkrijgen van een GPX-tracering per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3: betaling

De gebruikte betaalmethode is bankoverschrijving. Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week voor de datum van de wandeling betaald te zijn.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Door Tracks Adventures

In het geval dat de gereserveerde activiteit niet kan plaatsvinden, zal Tracks Adventures de ontvangen aanbetaling terugbetalen, tenzij de klant de voorkeur geeft aan uitstel van de activiteit binnen twaalf maanden na de datum van de geannuleerde activiteit.In geval van annulering om redenen buiten de wil van Tracks Adventures zoals overmacht (strenge vorst, storm, orkanen, overstromingen, enz.), kan door de deelnemer geen aanvullende schadevergoeding worden geëist.

4.2 Door de deelnemer

De deelnemer kan geen afstand doen van zijn reservering wanneer hij een naar behoren ingevulde bevestiging heeft ontvangen of wanneer hij een aanbetaling heeft gedaan. In geval van annulering dient dit per e-mail te gebeuren. Bij annulering minder dan 21 dagen voor de datum van de gereserveerde activiteit wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.Bij annulering minder dan 15 dagen voor de datum van de gereserveerde activiteit, blijft het totale bedrag van de activiteit verschuldigd, namelijk facturatie van 100% van de activiteit. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om uw deelname aan een volgend evenement uit te stellen. Deze kan, indien van toepassing, direct van de waarborgsom worden afgeschreven bij betaling daarvan of aangetekend worden verzonden en betaalbaar binnen 8 dagen.

Artikel 5: Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van onze tracks is volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De verantwoordelijkheid van Tracks Adventures kan niet worden ingeschakeld in geval van niet-naleving van de geldende wetgeving.

De gebruiksvoorwaarden van de GPX-tracks zijn ter beoordeling van de gebruiker met betrekking tot de veiligheid van anderen.

Tracks Adventures kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongeval als gevolg van het besturen van voertuigen op welk type terrein dan ook. Hetzelfde geldt voor mogelijke overtredingen van de verkeersregels.

De tracks van de ritten kunnen op elk moment worden gewijzigd of verbeterd. De teksten en foto’s op de site en ter illustratie van de gepresenteerde artikelen zijn niet contractueel.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn gedrag aan te passen aan de situaties die hij tegenkomt.

In het geval van een overtreding van de kant van de gebruiker, door niet-naleving van de verkeersregels van welke aard dan ook, erkent de gebruiker als enige verantwoordelijk te zijn en zal op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van Tracks Adventures aanvaarden.

De gebruiker erkent dat hij het feit heeft geïntegreerd dat de tracks slechts voorgestelde tracks zijn, dat hij zijn gedrag en zijn route moet aanpassen aan de specifieke omstandigheden die hij tijdens zijn passage op de tracks tegenkomt en dat Tracks Adventures in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke geschillen dan ook .

Artikel 6: Intellectuele eigendom

Alle GPX-bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke duplicatie / delen van bestanden is verboden en kan strafrechtelijk worden vervolgd. Bij gebrek aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Tracks Adventures, vormt elk ander gebruik een inbreuk en wordt het bestraft door de Intellectual Property Code.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de commerciële relatie tussen u en ons zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Luik.

Algemene voorwaarden bijgewerkt op 07/11/2021

* De bewegwijzering kan van jaar tot jaar veranderen, ik wandel regelmatig om de ritten aan te passen als het verkeer verandert.